Provedeme
vás na cestě

k udržitelnému

podnikání

Směřování k uhlíkové neutralitě, lepšímu pracovnímu prostředí a společensky odpovědnější ekonomice nebude výzvou jen pro stát a velké firmy obchodované na finančních trzích. Do roku 2025 bude odpovědný způsob podnikání vyžadován až po 1500 českých firmách a postupně se jejich okruh bude dále rozšiřovat. Zařadí se mezi ně i vaše firma?

Objevte s námi cesty, jak transformovat své podnikání. V týmu Glopolis a RSJ jsme pro vás shrnuli nejpodstatnější informace a užitečné zdroje, abyste i vy mohli podnikat udržitelněji. Dokážeme vám, že udržitelnost je hlavně příležitost

 

Podnikat udržitelně znamená nemyslet pouze na krátkodobý zisk, ale připravit si podmínky, abychom mohli podnikat dlouhodobě. 

Životní prostředí

spotřeba energie a emise skleníkových plynů

 

spotřeba vody

 

ochrana biodiverzity

 

produkce znečištění a odpadu

Sociální aspekty

pracovní podmínky a nediskriminace

 

zdraví a bezpečnost

 

sociální vztahy

 

dodavatelsko-odběratelské vztahy, produktová odpovědnost

 

místní komunity a lidská práva

Řízení

nezávislost představenstva

 

audit a kontrola

 

odměny

 

práva akcionářů

 

etika

 

daňové postupy

Proč se ve firmě zabývat udržitelností?

Udržitelné podnikaní zajímá všechny:

MAJITELÉ

a

MANAGEMENT

Promítnutí firemních (osobních) hodnot

akcionáři

a

investoři

Zvýšení investiční atraktivity

zaměstnanci

Preference udržitelných firem jako zaměstnavatelů

odběratelé

dodavatelé

Tlak na udržitelnost v rámci celého dodavatelského řetězce

koncoví zákazníci

Preference udržitelných výrobků a služeb

média

a

místní komunity

Pozitivní obraz firmy

banky

a

pojišťovny

Podpora (zvýhodňování) zelených investic

REGULÁTOŘI

Stanovení podmínek pro dotace či veřejné zakázky

Evropská unie zavedla nebo chystá regulatorní balík opatření v jejichž centru stojí tzv. Green Deal a taxonomie. Z těchto legislativních opatření vzešel i pojem ESG, ve firemním prostředí čím dál častěji skloňovaný.

I když se zatím týkají jen zlomku velkých společností - těch velkých, jejich okruh se bude během následujících let stále rozšiřovat.


Udržitelnost = příležitost

Pro firmy, které proces transformace včas nastartují, je zvyšování udržitelnosti příležitostí lépe ukotvit svůj podnikatelský model. V měnícím se prostředí získají konkurenční výhodu nebo dokonce nastartují nové segmenty trhu. Pro ty, kteří se transformovat nedokáží, nestihnou či k tomu zatím nemají vhodné podmínky, mohou vyvstat závažná rizika.

Připojte se k transformaci českých firem i vy!

Chcete být v obraze? Chystáme workshopy, kulaté stoly a články, které si nebudete chtít nechat ujít.

Název společnosti *
Jméno a příjmení *
E-mail *
Co by Vás konkrétně zajímalo?

O nás

Glopolis usilujeme o udržitelnou demokracii, kde spolupracují stát, neziskové organizace a soukromý sektor. My jdeme příkladem a s finanční skupinou RSJ jsme nastartovali projekt Investice do udržitelnosti. Našim cílem je poskytnout menším a středním firmám dostatek informací na cestě k udržitelnému podnikání, a přispět tak k transformaci české ekonomiky.


 

Firmy zabývající se udržitelností, se kterými jsme již v kontaktu:

Podpůrná infrastruktura

Mapa klíčových organizací v České republice pracujících na poli ESG.

O ESG

Informace o strategii,
která dokáže změnit vaše podnikání.

Případové studie

Příklady úspěšné implementace
ESG ve firmách.

 

Jste majitel nebo manažer středně velké české firmy?

 

Zde najdete vše, co potřebujete vědět o ESG.

 

 


Kdo všechno se zajímá o udržitelnost

MAJITELÉ

a

MANAGEMENT

Promítnutí firemních (osobních) hodnot

akcionáři

a

investoři

Zvýšení investiční atraktivity

zaměstnanci

Preference udržitelných firem jako zaměstnavatelů

odběratelé

dodavatelé

Tlak na udržitelnost v rámci celého dodavatelského řetězce

koncoví zákazníci

Preference udržitelných výrobků a služeb

média

a

místní komunity

Pozitivní obraz firmy

banky

a

pojišťovny

Podpora (zvýhodňování) zelených investic

REGULÁTOŘI

Stanovení podmínek pro dotace či veřejné zakázky

O nás

Glopolis usilujeme o udržitelnou demokracii, kde spolupracují stát, neziskové organizace a soukromý sektor. My jdeme příkladem a s finanční skupinou RSJ jsme nastartovali projekt Investice do udržitelnosti. Našim cílem je poskytnout menším a středním firmám dostatek informací na cestě k udržitelnému podnikání, a přispět tak k transformaci české ekonomiky.

Připojte se k transformaci českých firem i vy!

Využijte bezplatné schůzky, na základě které nastíníme vaši cestu k větší udržitelnosti a jejím výhodám.

Název společnosti *
Jméno a příjmení *
E-mail *
Co by Vás konkrétně zajímalo?

 

Firmy zabývající se udržitelností, se kterými jsme již v kontaktu: